Kako bismo obradili Vašu porudžbinu privrednom društvu HST LIGHT doo Beograd (u daljem tekstu HST Light) neophodni su podaci koji se odnose na Vaše ime i prezime, adresu prebivališta ili adresu isporuke proizvoda (robe), e-mail i telefon. Na osnovu tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše porudzbine.

 

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

 

HST Light prikuplja samo podatke o kupcima koji su neophodni za poslovanje i informisanje kupaca/korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kupcima dajemo mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo ovlašćenim zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kompanije HST LIGHT d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti podataka o ličnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

 

Vaša saglasnost za obradu podataka o ličnosti ne stvara bilo kakvu ekonomsku obavezu prema nama. S tim u vezi, ukoliko ste nam tokom dugogodišnje saradnje Vaše podatke već prosledili i svojim potpisom odobrili njihovu obradu, ostavljamo Vam  i mogućnost da ranije datu saglasnost povučete (kontaktiranjem veleprodaje HST Light , na email: prodaja@rasvetahstlight.com, odnosno da u bilo kom trenutku tražite brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade podataka.

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo o sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane HST LIGHT doo Beograd, ul. Gasija Lorke br.7, Beograd (u daljem tekstu: „ HST Light“), podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

Rukovalac podataka

HST LIGHT doo Beograd, ul. Garsija Lorke 7, Beograd, matični broj 21014451, sedište veleprodaje u ul. Surčinska br. 39B, Novi Beograd.

 

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti koje propisuje GDPR, HST Light je imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese:

 

Marija Lapčević iz Beograda

Email: prodaja@rasvetahstlight.com

Pošta: ul. Surčinska br. 39B, 11070 Novi Beograd

 

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći

HST Light obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

  1. Osnovni podaci (ime, prezime, broj računa)
  2. Kontakt podaci (adresa prebivališta ili adresa isporuke proizvoda, broj telefona, e-mail adresa)

 

HST Light podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

– izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između HST Light i Lica na koje se podaci odnose

– izvršavanja zakonskih obaveza HST Light (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim

relevantnim zakonima kojima se uređujem poslovanje privrednih društava)

– ostvarenja opravdanih interesa HST Light ili trećih lica, osim ako nad tim interesima pretežu, interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koje zahteva zaštitu podataka o ličnosti.

– nuđenja i pružanja usluga, informacija i ponuda koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja i proširenja poslovnog odnosa HST Light i Lica na koje se podaci odnose, u slučaju postojanja posebne saglasnosti Lica na koje se podaci odnose

 

Primaoci podataka o ličnosti

HST Light ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, dokumentaciju koja se odnosi na lice, kao i podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između HST Light i Lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi  državnim organima, poslodavcima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima (u slučaju obrade poslodavaca usled potrebe popunjavanja administrativnih zabrana i slično).

 

HST Light ne iznosi podatke o ličnosti.

 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

HST Light će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja, produženja ili unapređenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa sa Licima na koje se podaci odnose, obrađivati u period od 5 godina, osim u slučajevima kada je HST Light u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa licem na koje se podaci odnose, a na osnovu zakona, saglasnosti lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i HST Light).

 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti lica na koje se odnose se obrađuju u

skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane lica na koje se

podaci odnose.

 

Prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane HST Light.

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, lice na koje se podaci  odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, odnosno ima pravo da kontaktiranjem veleprodaje HST Light-a, na email: prodaja@rasvetahstlight.com u bilo kom trenutku, povuče ranije datu saglasnost.

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o

ličnosti koji se na njega/nju odnose.

 

Lice na koje se podaci odnose, pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti,

ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo HST Light zatraži radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da zatraži da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane HST Light, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom HST Light, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

 

Pravo na žalbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od

javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

 

Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o Ličnosti

 

Davanje saglasnosti za obradu podataka je isklučivo dobrovoljno.

 

Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje

U okviru poslovnog odnosa između HST Light i lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja, proširenja i unapređenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, HST Light može da primenjuje tehnike profilisanja koje uključuju korišćenje podataka o ličnosti, između ostalog, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje mogu odgovarati konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa HST Light i lica na koje se podaci odnose.